CodeIgniter Forums

Full Version: Türkçe Paylaşım
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Arkadaşlar Merhaba
Codeigneter 4 ile bir panel yazdım ve aktif kullanıyorum. Tecrübelerimi paylaşmak ve karişlıklı destek almak istiyorum
(05-15-2017, 02:03 AM)[email protected] Wrote: [ -> ]Arkadaşlar Merhaba
Codeigneter 4 ile bir panel yazdım ve aktif kullanıyorum. Tecrübelerimi paylaşmak ve karişlıklı destek almak istiyorum

Merhaba Ahmet,

Önce github vb. bir yerde kodlarını paylaşman gerekmez mi? Ona göre biz de kullanıp kullanamayacağımıza bakarız. Belki katkı verebileceğimiz bir yer buluruz.

Kolaylıklar.

Zeki