CodeIgniter Forums
Codeigniter - Slovak Community - Printable Version

+- CodeIgniter Forums (https://forum.codeigniter.com)
+-- Forum: General (https://forum.codeigniter.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Regional User Groups (https://forum.codeigniter.com/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: Codeigniter - Slovak Community (/showthread.php?tid=64275)Codeigniter - Slovak Community - Sezu - 02-03-2016

Je tu niekto slovensky hovoriaci?


RE: Codeigniter - Slovak Community - j-cup - 06-15-2016

(02-03-2016, 01:31 AM)Sezu Wrote: Je tu niekto slovensky hovoriaci?
Áno, je Smile


RE: Codeigniter - Slovak Community - j-cup - 06-15-2016

Ale veľa nás asi nebude.


RE: Codeigniter - Slovak Community - Sezu - 09-26-2016

(06-15-2016, 05:47 AM)j-cup Wrote: Ale veľa nás asi nebude.

No jo. Ale dvaja je stále lepšie ako jeden.

Čau.